Sporządzanie zeznań podatkowych

W ramach świadczonych usług sporządzamy zeznania podatkowe zarówno dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą, jak i Klientów indywidualnych w tym zeznania z dochodów osiągniętych za granicą.

Zeznania sporządzamy w formie papierowej lub elektronicznej i na życzenie klienta przesyłamy ją droga elektroniczną do Urzędy Skarbowego.

Zapewniamy bezpieczeństwo i poufność wszelkich otrzymanych informacji i danych osobowych naszych Klientów.

W przypadku zainteresowania usługą prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lyb drogą mailową.

CENNIK
  1 podatnik współnie z małżonkiem / małoletnimi dziećmi
PIT-37, PIT-36, PIT-36L bez odliczeń 30 zł 40 zł
PIT-37, PIT-36, PIT-36L z odliczeniami 40 zł 50 zł
PIT-36 z dochodami zagranicznymi cena ustalana indywidualnie
PIT38, PIT 39 30 zł -