Mała księgowość

Obsługa podmiotów rozliczających się w ramach podatkowej księgi przychodów i rozchodów obejmuje:

  • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów
  • ewidencję środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz podatku od towarów i usług (VAT oraz VAT-UE)
  • sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty)
  • wyjaśnienia dla zainteresowanych, dotyczące poprawności sporządzania dokumentacji rachunkowej według przepisów prawa podatkowego
  • roczne rozliczenie podatku dochodowego

Obsługa podmiotów rozliczających się w ramach ryczałtu ewidencjonowanego obejmuje w przypadku ryczałtu z Vat:

  • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów ryczałtu ewidencjonowanego
  • wyliczanie zobowiązań podatkowych
  • prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów vat
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych