Kadry i płace

W zakresie prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy następujące czynności:

  • prowadzimy pełną dokumentację kadrową, wraz z aktami osobowymi
  • sporządzamy listy płac
  • sporządzamy oraz dostarczamy do ZUS i US obowiązkowe deklaracje i rozliczenia
  • sporządzamy dokumenty i rozliczenia przeznaczone dla pracowników
  • informujemy o zmianach przepisów z zakresu obsługi kadrowej
  • przygotowujemy zeznania roczne: PIT28, PIT37, PIT36, PIT36L, PIT38 wraz z załącznikami
  • prowadzimy ewidencję pracowników (kartoteka wynagrodzeń, kartoteka podatkowa, kartoteka zasiłkowa, kartoteka urlopowa)