Wspieramy

w zakładaniu, prowadzeniu i przekształcaniu firm oraz w podejmowaniu decyzji w oparciu o czytelne zestawienia i wykresy prezentujące nawet najbardziej szczegółowe dane finansowe...

Patrzymy na Twoją firmą całościowo.

Dostarczamy informację o sytuacji finansowej Twojej firmy w formie czytelnych wykresów i zestawień, które dopasujemy do Twoich indywidualnych potrzeb.
Wesprzemy Cię w podejmowaniu decyzji w obszarach działalności najistotniejszych dla jej sprawnego funkcjonowania.

Dostarczymy Ci informacje na temat:

 • struktury majątku Twojej firmy;
 • struktury kosztów i przychodów według miejsc powstawania;
 • obrotów na kontach według kategorii
 • rentowności Twojej firmy
 • struktury zatrudnienia według stanowisk oraz struktury wynagrodzeń według działów
 • listy największych dłużników i wierzycieli Twojej firmy
 • zestawień kosztów używania samochodów prywatnych według przejazdów
 • sprzedaży według towarów lub kontrahentów
 • listy najlepiej sprzedawanych towarów, itp.

Wesprzemy Cię w trakcie procesu tworzenia, przekształceń i likwidacji Twojej firmy:

 • wesprzemy Cię w rejestracji Twojej firmy w CEIDG lub KRS
 • przygotujemy dokumentację dla potrzeb instytucji państwowych takich jak PIP, PIS, UM,
 • przygotujemy dokumentację polityki bezpieczeństwa, instrukcję zarządzania systemem informatycznym dla potrzeb GIODO wraz z dokonaniem stosowanej rejestracji